Dixieland & Swing

Vanligtvis när man talar om så kallad gladjazz så handlar det om en typ av musik som i första hand har sina rötter i den Amerikanska staden New Orleans. Framföralsaxophone-546303_960_720lt handlar det om två olika men närbesläktade färgstarka genrer som har sina direkta ursprung i jazzens barndom; dixieland och swing.

Av de två genrerna är dixieland den som kom först. Ursprungligen var uttrycket synonymt med en av de första jazzorkestrarna, känd som Original Dixieland Jazz Band. Bandet blev populära i och med ett antal inspelningar som gjordes redan år 1917. De kombinerade inslag från ragtime och marschmusik och sammanflätade dessa till något som idag nog enklast skulle beskrivas som en form av storbandsjazz, med stora inslag av blåsinstrument som trumpeter, tromboner och saxofoner.

Till skillnad från den betydligt mer disciplinerade swingjazzen, som uppkom senare, så låg dixielands tyngdpunkt på ensembleimprovisation. Dixieland kom att cementeras och utvecklas ända in på 1940- och 50-talen genom artister som Dixie Gillespie, Chris Barber, Kenny Ball, Acker Bilk och många fler. Louis Armstrong förtjänar ett särskilt omnämnande som en artist som förde genren vidare från dess rötter mot någonting mer modernt.

Swingjazzen uppkom senare än dixieland på 30-talet, vilket inte på något vis ska uppfattas som att den ersatte dixieland. Nej, de båda genrerna levde under lång tid sida vid sida som vitala konstformer. Däremot kan man kanske tala om det som att swingjazzen innebar ett slags renodling som i hög mån populariserade jazzmusik för en bredare publik. Där dixieland är välljudande kakafoni med hela blåsensembler som improviserar kring ett melodiskt tema är swingjazz vanligtvis stramare på så vis att fokus oftast ligger på ett soloinstrument åt gången. Swing var lättare att dansa till och mer melodisk. Genren hade sin höjdpunkt från slutet av 30-talet ända in på 50-talet, med artister som Glenn Miller och Benny Goodman. Mycket swing nyttjade också vokalister, varav Frank Sinatra är värd ett särskilt omnämnande som någon som spelade in många sångalbum med stora inslag av swingjazz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *