Gladjazz och dans

När man talar om gladjazz och dans så är det framförallt olika former av swingdans eller jitterbug som åsyftas. Jitterbugg är visserligen känd som en egen specifik dansstil men fungerar rent formellt som en samlingsterm för alla olika former av Swingdans som i sin tur en bred kategori av olika dansstilar som innefattar lindy hop, … [Read more…]

Gladjazz i Sverige

Gladjazz i form av dixieland och swing är inte enbart ett amerikanskt fenomen. Från 1940-talet och framåt började det bildas orkestrar även i Sverige som lät sig inspireras av ljuden som hördes från andra sidan Atlanten. En av de tidigaste svenska dixielandgrupperna var Hep Cats som leddes av den kände trumpetaren Jack Lidström. De startade … [Read more…]