Louis Armstrong – den störste av alla?

Denne gigant har haft ett inflytande inom jazz- och populärmusiken som knappast kan överskattas. Känd både för sin förmåga på trumpeten och som en säregen vokalist hade han en lång karriär som sträckte sig från 1920-talet fram till hans död 1971. Han hann under sitt musikliv med att fördjupa och utveckla dixieland och swing såväl … [Read more…]

Gladjazz och populärkultur

Mycket har hänt inom jazzmusiken sedan gladjazzens glansdagar. Musikaliska visionärer som John Coltrane, Thelonious Monk, Miles Davis, Charles Mingus med flera förde arvet från gladjazzen till platser som bara några årtionden dessförinnan hade varit helt otänkbara. Det betyder såklart inte att glasjazzen är död. Genren innehåller såpass många odödliga klassiker att musiken kommer att leva vidare … [Read more…]