Dixieland & Swing

Vanligtvis när man talar om så kallad gladjazz så handlar det om en typ av musik som i första hand har sina rötter i den Amerikanska staden New Orleans. Framförallt handlar det om två olika men närbesläktade färgstarka genrer som har sina direkta ursprung i jazzens barndom; dixieland och swing. Av de två genrerna är … [Read more…]

Gladjazz och dans

När man talar om gladjazz och dans så är det framförallt olika former av swingdans eller jitterbug som åsyftas. Jitterbugg är visserligen känd som en egen specifik dansstil men fungerar rent formellt som en samlingsterm för alla olika former av Swingdans som i sin tur en bred kategori av olika dansstilar som innefattar lindy hop, … [Read more…]