Louis Armstrong – den störste av alla?

Denne gigant har haft ett inflytande inom jazz- och populärmusiken som knappast kan överskattas. Känd både för sin förmåga på trumpeten och som en säregen vokalist hade han en lång karriär som sträckte sig från 1920-talet fram till hans död 1971. Han hann under sitt musikliv med att fördjupa och utveckla dixieland och swing såväl … [Read more…]

Benny Goodman – “the King of Swing”

Musiken under swingeran hade inte varit vad den var om inte för Benny Goodman. Han kom att bli känd som “the King of Swing” och hade sin storhetstid under mitten av 1930-talet. Goodman var en pionjär både som tonsättare och bandledare och som tonsättare var han en av de första att definiera Swing som en … [Read more…]